dissabte, 19 de desembre de 2015

Cuando la vida...
Cuando la vida no te sea fácil, recuerda siempre esto…

Que sepas, en tu corazón, que hay otros que nunca te olvidan.

Que siempre encuentres un arco iris después de una tormenta.

Que celebres las cosas maravillosas que hay en tí.

Y cuando llegue el mañana, que puedas comenzar de nuevo.

Que recuerdes cuántas sonrisas pueden llenar un día.

Que creas que tus anhelos serán una realidad.

Que encuentres tiempo para apreciar la vida
y tiempo para compartir tu belleza espiritual.

Que veas tu presente como un regalo, y tu futuro como otro más.

Que agregues una página dorada al diario de cada nuevo día,
y que puedas convertir “La felicidad eterna” en eterna felicidad.

Y que siempre sigas sembrando las semillas de tus sueños.

Porque si sigues creyendo en ellos,
tus sueños seguirán tratando de florecer en ti.

                                                                 (C. Mc Carty)

dimarts, 15 de desembre de 2015

Les tres obligacions en la vida


Ocupar-se de ser la millor persona que un pot ser.

Ocupar-se de ser feliç, que és una obligació, no un dret.

Ocupar-se de ajudar a que l'altre s'ocupi de ser feliç, no de fer feliç a l'altre.

                                                                                  (J.Bucay)

dilluns, 7 de desembre de 2015

Un desig de COR


Un desig de cor: que la felicitat no sigui un objectiu en les nostres vides     Sobretot en aquests dies, en què la paraula felicitat conviurà en les nostres frases i desitjos fins a saturar-los.

     Que la felicitat resulti, en canvi, una conseqüència de la nostra manera d'estimar, d'actuar, de relacionar-nos, de tractar els altres, a les altres espècies, al planeta. Que no es vengui, que no l'ofereixin als comerços durant dies i nits de consum addictiu, que no la posin en oferta en les botigues, en les cadenes d'electrodomèstics, als concessionaris de cotxes. Que cap programa permeti baixar-la d'Internet de manera immediata, amb un clic del ratolí, sense esforç i sense reflexió. Que la felicitat no sigui la pastanaga promesa amb la qual governants corruptes, economistes i empresaris sense ètica, operadors mediàtics obscenament immorals, ídols esportius, musicals i farandulers amb peus de fang intenten esprémer i posar-nos al seu servei.Que la felicitat no sigui l'ham de gurus oportunistes i falsos buscadors de l'espiritualitat.

     Que no la confonguem, desvalorant-la, amb el  plaer, amb la satisfacció immediata, amb el gaudi sensual.

     No busquem la felicitat.

     I si en lloc de perseguir la felicitat ens quedéssim quiets perquè ella ens atrapi?

     La felicitat és la conseqüència d'una manera de viure, és el que ens deixa una vida amb sentit, amb empatia, amb propòsits i horitzons que vagin més enllà del nostre melic. 

     La felicitat és el que ens arriba quan vivim de manera que millorem una mica el món, i per això no fa falta córrer... només cal ser-hi.