dilluns, 12 de novembre de 2012

Teràpia floral i TDAH     La hiperactivitat és un fenomen que va en augment en els últims anys en els nens. Els nens d'entre 2 i 3 anys tenen en general un comportament d'inquietud i inestabilitat que és molt normal en aquesta etapa, ja que estan definint les pautes del seu món emocional. En nens de més edat podem observar un comportament alterat, el qual generalment està mal comprès en l'entorn social en què vivim, denominant com mandrós, maldestre, mal educat, consentit o amb mal caràcter, la realitat és que aquests nens necessiten major comprensió i un tractament específic. Es important ressaltar que gairebé el 40% dels nens que presenten hiperactivitat tenen dificultats d'aprenentatge.

     Generalment als nens amb dèficit d'atenció presenten:
     a) Dificultats de concentració.
     b) Disgrafies: produeix problemes en la coordinació motriu (execució d'instruments musicals respectant les partitures, etc.).
     c) Trastorns fonològics i dificultats en la lectura i en l'aprenentatge d'altres idiomes.
     d) Dificultats per organitzar el material de treball en el temps i en l'espai, el que produeix problemes amb el càlcul.
     e) Problemes en l'adquisició del pensament lògic, dificultats amb les matemàtiques.
     f) Escassa persistència.
     g) Ansietat social

 
     A més de les característiques generals del dèficit d'atenció, els nens que tenen aquesta síndrome associat a hiperactivitat i impulsivitat presenten les següents característiques:
     a) Dèficit d'integració sensorial
     b) Dèficit de programació seqüencial
     c) Impulsivitat.
     d) Agressivitat
     e) Severa dificultat de concentració.
     f) Problemes per obeir a les persones amb autoritat i podent arribar a ser obertament oposicionistes i desafiants.
     g) D'altra banda tenen signes importants, que es pot resumir en les següents característiques: trastorn del son, treballs sense acabar, responen abans d'escoltar la pregunta, no acaben d'escoltar les instruccions i les executen, interrompen de forma brusca les explicacions del professor etc.


     La Teràpia Floral ofereix un tractament natural i efectiu amb resultats sorprenents, que milloren el rendiment escolar dels nens i la seva conducta, a més s'ha observat una notable millora en l'autoestima del nen i en les relacions amb els seus companys.

       Alguns exemples de resultats concrets en el tractament d'aquest síndrome amb Teràpia Floral:
      a) Augmenten notablem la capacitat de concentració i disminueixen les absències cognitives, per això se'ls fa més fàcil aprendre a escriure, tant en l'idioma matern, com en altres idiomes.
     b) Milloren els problemes associats amb el càlcul i la coordinació motriu, de manera que poden desenvolupar amb èxit treballs que requereixen de la motricitat fina, com ara executar instruments musicals.
     c) En el cas dels nens que tenen dèficit d'atenció associat a hiperactivitat i agressivitat, es desenvolupen en forma més relaxada i es produeix una disminució notable de l'agressivitat.

      Les flors de Bach poden ser de gran ajuda en aquests nens. Per fer un tractament  cal treballar en conjunt entre la família, els professors i la teràpia floral. D'aquesta manera es podrà treballar des de les diferents àrees del nen com l'emocional, afectiva i social.
                                                                           

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada